75339628_537466087042541_6035233704412971008_n.jpg

Гэр хорооллын айл өрхүүдэд галын аюулаас урьчилан сэргийлэх үзлэг шалгалтыг явууллаа.

Монгол Улсын Шадар сайдын баталсан “Гэр хорооллын айл өрхүүдийн галын аюулгүй байдлыг хангуулах төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын удирдамж”, Онцгой байдлын ерөнхий…

z8j79stp.jpg

АЙЛ ӨРХИЙН ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ҮЗЭЖ ШАЛГАН ЗААВАР, ЗӨВЛӨМЖ ӨГӨХ НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНД ИДЭВХТЭЙ ХАМРАГДАХЫГ УРИАЛЖ БАЙНА.

Монгол улсын Шадар сайдын баталсан “Гэр хорооллын айл өрхүүдийн галын аюулгүй байдлыг хангуулах төлөвлөгөөт хяналт шалгалт”-ын арга хэмжээг 2019 оны…

69160443_917907861908398_4868704850059198464_n.jpg

Хяналт шалгалтыг зохион байгууллаа.

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын баталсан “Боловсрлын байгууллагуудад гамшгаас хамгаалах тухай хууль, галын аюулгүй байдлын тухай хууль, норм нормативын баримт…