c40d2d07e51e529ce69f63a36a15175b7a3a688a.png

ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД:

Галын аюулгүй байдлыг хангах талаар Монгол Улсын иргэн болон гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн ой, хээрийн гал түймэр унтраах ажиллагаанд оролцох…

Удирдамж

Нэгдсэн арга хэмжээ, өдөрлөгийн хуваарийг доорхи холбоосоор дарж үзнэ үү. https://nema.gov.mn/wp-content/uploads/2020/01/0129.pdf