dans.jpg

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ОНЦГОЙ КОМИССТ 2021 ОНД ААН, БАЙГУУЛЛАГА, ИРГЭДЭЭС ХАНДИВЛАСАН МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ БОЛОН БАРАА, МАТЕРИАЛЫН ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ЖАГСААЛТ

МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ЖАГСААЛТ БАРАА МАТЕРИАЛЫН ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ЖАГСААЛТ

c40d2d07e51e529ce69f63a36a15175b7a3a688a.png

ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД:

Галын аюулгүй байдлыг хангах талаар Монгол Улсын иргэн болон гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн ой, хээрийн гал түймэр унтраах ажиллагаанд оролцох…

Удирдамж

Нэгдсэн арга хэмжээ, өдөрлөгийн хуваарийг доорхи холбоосоор дарж үзнэ үү. https://nema.gov.mn/wp-content/uploads/2020/01/0129.pdf