dans.jpg

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ОНЦГОЙ КОМИССТ 2021 ОНД ААН, БАЙГУУЛЛАГА, ИРГЭДЭЭС ХАНДИВЛАСАН МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ БОЛОН БАРАА, МАТЕРИАЛЫН ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ЖАГСААЛТ

МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ЖАГСААЛТ БАРАА МАТЕРИАЛЫН ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ЖАГСААЛТ

IMG_6645-scaled-e1622451798288.jpg

Зөөврийн компьютер, өнгөт принтер, дуу хураагч, зургийн аппараттай боллоо

Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга, Ш.Билэггүмбэрэл “Говьсүмбэр аймгийн Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөл”-ийн үйл ажиллагааг дэмжих, ажлын албаны ажиллах…