307818630_3199475680382290_8553592861802277710_n.jpg

СҮМБЭР СУМЫН ХӨДӨӨГИЙН БАГИЙН АЙЛ, ӨРХҮҮДЭД ГАМШГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Аймгийн Засаг даргын А/280 захирамжийн дагуу нэгдсэн эргүүл шалгалт, сурталчилгааны ажлын хүрээнд Онцгой байдлын газар, Байгаль орчин аялал жуулчлалын газартай…