viber_image_2022-09-13_20-12-32-642.jpg

Зөвлөх мэргэжилтний багийн ажлын хэсэг Говьсүмбэр аймгийн Онцгой байдлын газарт ажиллалаа.

Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Галын аюулгүй байдлын тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөр,…

291035687_2631750073623836_1293195947121072008_n-75lj9tzdohpr0un3ywo6y6pcwpzrvzzyg979shqtfsw.jpg

ЦАХИМ СУРГАЛТАД ХАМРАГДАВ.

Онцгой байдлын ерөнхий газрын Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх газрын даргын 2022 оны 10/1426 дугаар үүргийн дагуу 2022 оны 07 дугар сарын…